Úřední deska 2010 - archív

 • Zápisy ze zasedání
 • Vyhlášky
 • Ostatní dokumenty
 • Elektronická podatelna  Příští zasedání zastupitelstva obce


  Zápisy ze zasedání

  2010 7.1. 4.2. 4.3. 8.4. 6.5. 17.6. 1.7. 5.8. 2.9. 7.10. 4.11. 9.12. 27.12.  Vyhlášky

  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.4/2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.3/2008 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.2/2008 O O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.1/2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.3/2006 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.2/2006 O REGULACI POHYBU PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

  Ostatní dokumenty

  Rozpočet 2010
  Obecní rozpočet na rok 2010.

  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce pro rok 2011

  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce do roku 2012 
  Provozní řád
  Provozní řád tělocvičny v Kamenné, schválený dne 2.února 2006

  Jednací řád
  Jednací řád zastupitelstva obce Kamenná, schválený dne 9.listopadu 2006

  Zveřejňování informací
  Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Žádost o poskytnutí informace
  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Schválený územní plán pro Kamennou a Klementice (ke stažení)
  Územní plán - text (32 MB)
  Územní plán - výkres (0,5 MB)