Úřední deska - dokumenty 2008

 • Zápisy ze zasedání
 • Vyhlášky
 • Ostatní dokumenty

 • Zápisy ze zasedání

  2008 3.1. 7.2. 6.3. 3.4. 2.5. 5.6 23.6. 14.8. 11.9. 2.10. 6.11. 11.12.  30.12.  Vyhlášky

  Vyhláška
  Obecně závazná vyhláška č.3/2006 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

  Vyhláška
  Obecně závazná vyhláška č.2/2006 O REGULACI POHYBU PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

  Vyhláška
  Obecně závazná vyhláška č.1/2006 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU , PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ
  Ostatní dokumenty

  Návrh rozpočtu 2008
  Návrh rozpočtu na rok 2008.

  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce do roku 2012 
  Provozní řád
  Provozní řád tělocvičny v Kamenné, schválený dne 2.února 2006

  Jednací řád
  Jednací řád zastupitelstva obce Kamenná, schválený dne 9.listopadu 2006

  Zveřejňování informací
  Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Žádost o poskytnutí informace
  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Schválený územní plán pro Kamennou a Klementice (ke stažení)
  Územní plán - text (32 MB)
  Územní plán - výkres (0,5 MB)