Úřední deska - dokumenty 2007

 • Zápisy ze zasedání
 • Vyhlášky
 • Ostatní dokumenty

 • Zápisy ze zasedání

  2007 11.1. 1.2. 1.3. 5.4. 3.5. 14.6. 3.8. 6.9. 4.10. 1.11. 4.12.  Vyhlášky

  Vyhláška
  Obecně závazná vyhláška č.3/2006 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

  Vyhláška
  Obecně závazná vyhláška č.2/2006 O REGULACI POHYBU PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

  Vyhláška
  Obecně závazná vyhláška č.1/2006 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU , PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ
  Ostatní dokumenty

  Návrh rozpočtu 2008
  Návrh rozpočtu na rok 2008.

  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce do roku 2012

  Závěrečný účet
  Závěrečný účet obce za rok 2006

  Provozní řád
  Provozní řád tělocvičny v Kamenné, schválený dne 2.února 2006

  Jednací řád
  Jednací řád zastupitelstva obce Kamenná, schválený dne 9.listopadu 2006

  Zveřejňování informací
  Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Žádost o poskytnutí informace
  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Schválený územní plán pro Kamennou a Klementice
  Územní plán - text (32 MB)
  Územní plán - výkres (0,5 MB)