Úřední deska 2011 - archív

 • Zápisy ze zasedání
 • Vyhlášky
 • Ostatní dokumenty
 • Elektronická podatelna

  Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2010
  Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2001 - 2009

  Závěrečná zpráva 2010


  Zápisy ze zasedání

  2011 7.1. 4.2. 3.3. 1.4. 6.5. 3.6. 1.7. 29.7. 8.10. 4.11. 2.12.  Rozvojový plán obce

  Vyhlášky

  Vyhlášky (všechny)  Ostatní dokumenty

  Rozpočet 2011
  Obecní rozpočet na rok 2011.

  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce pro rok 2011

  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce do roku 2012 
  Provozní řád
  Provozní řád tělocvičny v Kamenné, schválený dne 2.února 2006

  Jednací řád
  Jednací řád zastupitelstva obce Kamenná, schválený dne 9.listopadu 2006

  Zveřejňování informací
  Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Žádost o poskytnutí informace
  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Schválený územní plán pro Kamennou a Klementice (ke stažení)
  Územní plán - text (32 MB)
  Územní plán - výkres (0,5 MB)