S legie ve svtové válce

Jan Šoukal Kamenná p. 39zápis o narození

z archívu:

LEGIONÁ

ŠOUKAL Jan

narození

datum

10.9.1883

okres

Tebí

obec

Kamenná

p.

39

domovský

okres

Tebí

obec

Zahrádka

rakousko-uherský útvar

81. pší pluk

1914

rakousko-uherský útvar

rakousko-uherská hodnost

vojín

zajetí

Ano

datum zajetí

4.7.1915

místo zajetí

Doberdo

Datum pihlášení k legiím

Místo pihlášení k legiím

Datum zaazení do legií

26.4.1918

armáda

s.legie v Itálii

33.pší pluk

hodnost

vojín

konec v legiích

30.7.1919

demobilizován

Is

ano

k

ano

o

ne

poznámkazpt