S legie ve svtové válce

Cyril Bárta Kamenná p. 36

Italská domobrana
Pouze zmínka v obecní kronice
Není v databázi


zpt