zpět
poddany.jpg(36 kb)

Vzpoura v Budišově a Náměšti

16.čevence 1775 přišlo na nedělní mši do Budišova několik poddaných z náměšťského panství a začali se chlubit, že dostali úlevu na robotě. Tak se hned v pondělí sešli poddaní v Budišově a dožadovali se přijetí u barona. Ten byl ochoten přijmout z každé vesnice dva zástupce. Náhle se přihnala bouřka, začalo hodně pršet, a do zámku vtrhli všichni. V Náměšti poddaní nevtrhli na zámek ale při příjezdu hraběte, na něj na nádvoří pokřikovali.

Incident byl oznámen do Brna a už v pátek žádal krajský hejtman jména buřičů. Z Kamenné byl vyslýchán František Pospíšil narozený v Hodově, katolík, 40 let, ženatý, celoláník a purkmistr; Jakub Hort; Matěj Nováček. V souvislosti s panstvím Náměšťským byl z Kamenné vyšetřován Martin Žák pololáník a Matěj Nováček chalupník.

Ortel útrpný delegovaného soudu nad Františkem Pospíšilem, Jakubem Hortem, Matějem Nováčkem - jednu hodinu na den trhový v Brně před radním domem na lešení stát s cedulkou "buřič z Budišova" česky i německy psanou a pak František Pospíšil a Jakub Hort 25. a Matěj nováček 30. ranami karabáčem mají být potrestáni. Pospíšil byl ještě sesazen z purkmistrovství a nikdy nesměl mít v obci žádný úřad.

Poddaní z Holubí Zhoře byli pochváleni za to, že zachovali klid.

Celá fáma o úlevách v robotě vznikla z řad čeledínů, žádný z nich však potrestán nebyl.

Téhož roku vydala Marie Terezie poslední robotní patent pro Čechy a 7. září pro Moravu, ten rozdělil poddané do 11 tříd podle majetku. Toto rozdělení se pak stalo základem pro berní zatížení poddaných. Současně byla stanovena délka robotního pracovního dne: v zimě na 8 hodin, v létě na 12 hodin, včetně přestávky na oběd a cesty do práce a z práce.
JGR 2007

zpět