zpět
rytir2.jpg(15 kb)

Rytíř Joachym ze Stettenhofenu

Při svém nástupu na panství budišovské a tasovské dne 1. prosince 1794 pronesl k poddaným toto:

"Přeji si vás všechny vůbec a každého zvlášť šťastným učiniti. Z té příčiny chci rustikální či katastrální grunty, které obděláváte, vám do majetku za polovici ceny jich vyceněné odevzdati, úroční pole, jichž za plat užíváte, lacino vám chci prodat. Těm, kteří již své grunty zakoupili, polovinu tržní ceny splatili, druhou dlužnou polovinu té ceny prominu. Na výpomoc a ke snazšímu provedení tohoto úmyslu opatřil jsem zdejšímu úřadu sirotčímu peníze, od něhož si je můžete vypůjčit na obyčejný úrok. Je nutno, ano potřebné to je, aby každý svůj katastrální grunt, jejž obdělává, měl zakoupený…".

Dále pokračoval:

" Má snaha je, abyste nejen své statky a úrokové pozemky zakupovali, nýbrž abyste se z robotní povinnosti vyvazovali."

Bohužel snaha budišovského pána vyzněla naprázdno, neboť krátce na to se roznemohl a po uzdravení ponechal správu panství, jak to bylo dříve.
JGR 2007

zpět