Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.      
      
1 Název  Obec Kamenná
2 Důvod a způsob založení  Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
3 Organizační struktura  Viz Správa obce
4 Kontaktní spojení  Viz Správa obce
5 Případné platby lze poukázat  Viz Správa obce
6  Viz Správa obce
7 DIČ  není
8.1 Dokumenty  Viz záložka Úřední deska
8.2 Rozpočet  Viz záložka Úřední deska
9 Zádost o informace  Osobně, telefonicky, e-mailem
10 Příjem žádostí a dalších podání  Viz Správa obce
11 Opravné prostředky  V úředních hodinách na OÚ Kamenná
 Odvolání (podle zákona č. 106/1999 Sb., § 16) - lhůta 15 dnů
12 Formuláře  K dispozici na www Ministerstva vnitra ČR
13 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací  K dispozici na Portálu veřejné správy ČR
14 Předpisy  K dispozici na Portálu veřejné správy ČR
15 Úhrady za poskytování informací  Po dohodě s obecním úřadem
16 Licenční smlouvy  Po dohodě s obecním úřadem
17 Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.  Viz záložka Úřední deska