Úřední deska 2012 - archív

 • Zápisy ze zasedání
 • Vyhlášky
 • Ostatní dokumenty
 • Elektronická podatelna

  Územní plán

  Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2011
  Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2010
  Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2001 - 2009


  Závěrečná zpráva 2011

  Závěrečná zpráva 2010


  Odpady 2010 2011

  Zápisy ze zasedání

  2012 6.1. 3.2. 9.3. 29.3. 13.4. 12.5. 8.6. 13.7. 2.8. 7.9. 5.10. 9.11. 14.12.  Rozvojový plán obce

  Vyhlášky

  Nové vyhlášky - 1/2012, 2/2012
  Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 15.10.2012
  Kraj_Vysočina_Veřejná vyhláška  8.10.2012
  Vyhláška_kraj_Vysočina_2012
  Vyhlášky (všechny)  Ostatní dokumenty

  Rozpočet 2012
  Obecní rozpočet na rok 2012.

  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce pro roky 2012 - 2016 
  Provozní řád
  Provozní řád tělocvičny v Kamenné, schválený dne 2.února 2006

  Jednací řád
  Jednací řád zastupitelstva obce Kamenná, schválený dne 9.listopadu 2006

  Zveřejňování informací
  Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Žádost o poskytnutí informace
  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Schválený územní plán pro Kamennou a Klementice (ke stažení)
  Územní plán - text (32 MB)
  Územní plán - výkres (0,5 MB)